Skip til hoved indholdet

2.3. Indhold

De konkrete foranstaltninger og retningslinjer er beskrevet under indsatser. Under redegørelse findes en gennemgang af områdeudpegninger og beskrivelser af vandværkerne.

Under kortlægning findes et resume af resultaterne af den statslige grundvandskortlægning. Under sammenhæng med andre planer og programmer er snitfladerne til andre planer beskrevet.

Der er foretaget en screening for miljøvurdering, denne kan ses under Miljøvurdering

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links