Skip til hoved indholdet

2.7. Miljøvurdering

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er gennemført en screening for miljøvurdering af indsatsplanen og det er vurderet at planen ikke har negativ indvirkning på miljøet.

Screening for miljøvurdering kan ses her

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links