Skip til hoved indholdet
    Hjem 5. Kortlægning 3. Nitratreduktion og nitratfront

3. Nitratreduktion og nitratfront

Nitrat er væsentlig for at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Grænseværdien for nitrat er 50 mg/l. Nitrat kommer primært fra udvaskning af kvælstof fra planternes rødder. Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger bl.a. af jordens evne til at nedbryde og omsætte nitraten. Hvis jordlagene har tilstrækkelig af denne reduktionskapacitet, i form af mineralet pyrit, ferrojern og organisk stof, vil nitraten blive nedbrudt før det når grundvandsmagasinet. Dybden under jordoverfladen, hvor reduktionen sker, kaldes nitratfronten eller redoxgrænse. Efterhånden som jordlagenes reduktionskapacitet bliver opbrugt, vil nitratfronten vandre nedad for til sidst at nå grundvandsmagasinet og grundvandet er dermed forurenet med nitrat. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduktionskapaciteten i jorden får mindre betydning. (9)

Nitrat udgør et lokalt problem for enkelte vandindvindinger, men det er ikke udbredt til hele kommunen.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links