Skip til hoved indholdet

3.4. Opfølgning

Indsatserne beskrevet i Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse rækker ud over planens vedtagelse.

Det er derfor afgørende for implementeringen af planen, at der følges op på de vedtagne indsatser. Det er intentionen med planens indsatser, at de er formuleret således at de ikke kun kan bruges under eksisterende forhold, men også kan bringes i spil i forhold til eventuelt ændrede forudsætninger.

Indsatsplanen revideres efter behov, eller såfremt ændringer i forudsætninger og lovgivning kræver det.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links