Skip til hoved indholdet

2.5. Lovgrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i Vandforsyningslovens §13 for indsatsområder udpeget af staten og §13a for områder uden for udpegede indsatsområder.

Planen er udarbejdet efter reglerne i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner”.

Indsatsplanens retsvirkning er fastlagt i Vandforsyningslovens §13 og §13a-d, samt i Miljøbeskyttelseslovens §26a.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens §76 stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links