Skip til hoved indholdet

2.4. Rammer for planlægning

Indsatsplanen tager afsæt i statens grundvandskortlægning for Fyn og Tåsinge, kortlægningen dækker hele Fyn og dermed alle vandværker i Assens Kommune med undtagelse af Helnæs Vandværk.

Assens Kommune har på den baggrund valgt at lave en samlet indsatsplan for alle vandværker i kommunen, herunder Helnæs.

Indsatsplanen har været gennem følgende proces:

  • Kortlægning og redegørelse for grundvandsressourcen i Assens Kommune
  • Udkast til retningslinjer og foranstaltninger udarbejdet under inddragelse af koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune
  • Udkast til indsatsplan forelagt koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune til drøftelse
  • De specifikke indsatser for hvert enkelt vandværk er sendt til kommentering ved det enkelte vandværk
  • Forslag til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune sendt til vedtagelse i Miljø-, Teknik- og Planudvalget d. 8. august 2023
  • Forslag til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune sendt til vedtagelse i Byrådet d. 30. august 2023
  • Efter vedtagelse i Miljø-, Teknik- og Planudvalget og Byrådet har forslag til Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune været i 12 ugers høring i perioden fra d. 1. september 2023 til d. 26. november 2023
  • Indkomne høringssvar kan ses i 8. Bilag, høringssvarene er forelagt Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse for Assens Kommune
  • Planen er endelig vedtaget i Byrådet d. 20. december 2023

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links