Skip til hoved indholdet

2.0 Grundlag

Denne plan er baggrund for grundvandsbeskyttelse i hele Assens Kommune. Planen skal sikre at vi beskytter grundvandet der, hvor det er sårbart og at det samtidig sker i fornuftig balance med benyttelsen af arealerne.

Indsatsplanen tager afsæt i statens grundvandskortlægning for Fyn og Tåsinge, kortlægningen dækker hele Fyn og dermed alle vandværker i Assens Kommune med undtagelse af Helnæs Vandværk.

Assens Kommune har på den baggrund valgt at lave en samlet indsatsplan for alle vandværker i kommunen, herunder Helnæs. Indsatsplanen ophæver de fire forudgående indsatsplaner for områderne Nordfyn og Kerte, Helnæs, Odense Vest og Assens (1, 2, 3, 4).

Planen er udarbejdet i samarbejde med vandrådet for vandværkerne i Assens Kommune, Assens Forsyning, Vandcenter Syd og interesseorganisationer i kommunen. Det er vigtigt at alle parter herunder borgere, landbrugserhvervet, virksomheder, vandværker og kommunen bakker op omkring indsatserne, da kun samarbejde kan skabe resultater.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links