Skip til hoved indholdet

1.1. Forord

Forord til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Assens Kommune har en ambition om at gå forrest, når det handler om at beskytte og værne om vores ressourcer, herunder at sikre rent drikkevand.

Formålet med denne indsatsplan er at beskytte den måske vigtigste ressource for borgere og deres sundhed: Nemlig rigeligt og rent drikkevand til alle borgere i Assens Kommune.

Planen skal sikre, at vi beskytter grundvandet der, hvor det er sårbart, og der hvor indvindingsbehovet er størst. Planen giver vandværkerne værktøjer til at indgå aftaler med dem, der ejer jorden, og hvor vandet hentes, så indvindingsoplandene beskyttes.

Planen er udarbejdet i samarbejde med mange lokale aktører. Jeg takker derfor på byrådets vegne alle, der har bidraget aktivt i møder og givet deres besyv med.

Grundvandsbeskyttelse er vores fælles ansvar. Det er vigtigt at alle parter - borgere, landmænd, vandværker og myndigheder, bakker op om de konkrete tiltag. Vi bor oven på vores drikkevand. Lad os passe på det.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links